Går ni i byggtankar?

Kanske har ni vuxit ur huset? Eller är ni inte nöjda med hur det fungerar i vardagen? Vi ser Era behov och hjälper Er att hitta personligt anpassade lösningar vid såväl om- och tillbyggnad liksom nybyggnation.

För att skapa en funktionell tillbyggnad behöver man inte ge avkall på utseendet. Vår strävan är att det nya och gamla tillsammans ska bilda en harmonisk enhet, men ändå ha en nytänkande stil. Förutom ritningar och bygglov kan Rita & Ruta också hjälpa Er med inredning, färgsättning och trädgård. Vi ser helheten. Det blir bättre så.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Ny- om- och tillbyggnader
  • Inredning
  • Trädgård
  • Uppmätningsritningar
  • Bygglov